GENESIS 1:24

GENESIS 1:24 SV-RJ

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen