GENESIS 1:11

GENESIS 1:11 SV-RJ

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Delen