Genesis 11:32

Genesis 11:32 INSCU

Do dawriw nakadimanan ni Tera do nakapagtawen naw so 205.
INSCU: Chirin ni Āpo Dyos
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 11:32