1 Mojžíšova 1:25

1 Mojžíšova 1:25 BKR

I uèinil Bùh zvìø zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zemìplaz podlé pokolení jeho. A vidìl Bùh, že bylo dobré.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်