1 Mojžíšova 1:24

1 Mojžíšova 1:24 BKR

Øekl též Bùh: Vydej zemì duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zemìplazy, i zvìø zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
BKR: Bible Kralická 1613
မျှဝေရန်