ยูดา 1:4

ยูดา 1:4 THA-ERV

เพราะ​มี​บาง​คน​ได้​แอบ​เข้า​มา​ใน​กลุ่ม​ของ​พวก​คุณ พวก​นี้​เป็น​พวก​ที่​พระเจ้า​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​ไว้​นาน​มา​แล้ว ตาม​ที่​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้ พวก​นอก​ศาสนา​ใช้​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระองค์​มา​เป็น​ข้อ​อ้าง​ที่​จะ​ทำ​ผิด​บาป​ทาง​เพศ และ​พวก​นี้​ได้​ทิ้ง​พระ​เยซูคริสต์ ผู้​เป็น​เจ้า​นาย​และ​องค์​เจ้า​ชีวิต​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ของ​เรา​ด้วย
THA-ERV: พระคริสตธรรมคัมภีร์: ฉบับอ่านเข้าใจง่าย ภาคคำสัญญาใหม่
မျှဝေရန်