Matí kí Injíl 1:22

Matí kí Injíl 1:22 URDR55

Yih sab kuchh is liye húá, ki jo Ḳhudáwand ne nabí kí maʻrifat kahá thá, wuh púrá ho, ki
URDR55: Inji’l i Muqaddas 1955
မျှဝေရန်

​Matí kí Injíl 1:22 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။