Okutandika 1:18

Okutandika 1:18 RR64

n'okutegyeka nyomushana na nyekiro, kandi n'okutaanisa omushana n'omwirima. Ruhanga yaareeba kiri kirungi.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်