Noo Ean 1
NEAN
1
CAB. I
1Ayns y toshiaght va’n Goo, as va’n Goo marish Jee, as va’n Goo Jee. 2Va’n Goo cheddin ayns y toshiaght marish Jee. 3Liorishyn va dy chooilley nhee er ny yannoo; as n’egooish cha row nhee erbee jeant va er ny yannoo; 4Aynsyn va bea, as va’n vea soilshey deiney. 5As ren y soilshey soilshean ayns y dorraghys, as cha ren y dorraghys goaill-rish.
6Va dooinney er ny choyrt veih Jee va enmyssit Ean. 7Haink eh shoh son feanish, dy ymmyrkey feanish jeh’n toilshey, liorishyn dy voddagh dy chooilley ghooinney credjal. 8Cha nee eh va’n soilshey shen, agh v’eh er ny choyrt dy ymmyrkey feanish jeh’n toilshey shen. 9Shen va’n soilshey firrinagh, ta soilshean ayns dy chooilley ghooinney ta cheet er y theihll. 10V’eh ayns y theihll, as va’n seihll er ny yannoo liorishyn, as y seihll cha dug enney er. 11Haink eh gys e vooinjer hene, agh cha ren e vooinjer hene soiaghey jeh. 12Agh whilleen as ren soiaghey jeh, dauesyn hug eh pooar dy ve nyn mec dy Yee, eer dauesyn ta credjal ayns yn ennym echey: 13Va er nyn ruggey, cha nee jeh fuill, ny jeh aigney ny foalley, ny jeh aigney dooinney, agh jeh Jee. 14As ghow yn Goo er dooghys ny foalley, as ren eh baghey nyn mast’ ain (as hug shin my-ner yn ghloyr echey, yn ghloyr myr jeh’n ynrycan Mac er-ny-gheddyn jeh’n Ayr) lane dy ghrayse as dy irrinys.
15(Dymmyrk Ean feanish jeh, as deïe eh, gra, Shoh eh jeh ren mish loayrt, T’eshyn ta cheet my yeï er ny hoiaghey roym; son v’eh roym) 16As jeh’n slane towse echey ta shin ooilley er gheddyn ayrn, as grayse er grayse. 17Son va’n leigh er ny choyrt liorish Moses agh haink grayse as firrinys liorish Yeesey Creest. 18Cha vel unnane erbee er vakin Jee ec traa erbee; yn ynrycan Mac v’er-ny-gheddyn, ta ayns oghrish yn Ayr, eshyn t’er hoilshaghey eh.
19As shoh feanish Ean, tra hug ny Hewnyn saggyrtyn as Leviteyn veih Jerusalem dy ênaght jeh, Quoi oo hene? 20As ghow eh rish, as cha dob eh; agh ghow eh rish, Cha nee mish yn Creest. 21As dênee ad jeh, Quoi eisht? Nee oo Elias? As dooyrt eshyn, Cha nee. Nee oo yn phadeyr shen? As dansoor eh, Cha nee. 22Eisht dooyrt ad rish, Quoi oo? dy vod mayd ansoor y choyrt dauesyn t’er choyrt shin: Cre t’ou gra my-dty-chione hene? 23Dooyrt eh, Mish coraa fer fockleymagh ayns yn aasagh, Kiartee-jee raad y Chiarn, myr dooyrt y phadeyr Esaias. 24As v’adsyn v’er nyn goyrt, jeh ny Phariseeyn. 25As dênee ad jeh, as dooyrt ad rish, Cre’n-fa t’ou bashtey eisht mannagh nee oo yn Creest, ny Elias, ny’n phadeyr shen? 26Dreggyr Ean ad, gra, Ta mish bashtey lesh ushtey: agh ta fer shassoo nyn mast’ eu, nagh vel enney eu er; 27Eshyn eh ta cheet my yeï, agh t’er ny hoiaghey roym, kiangley ny braagyn echey cha vel mish feeu dy eaysley. 28Va ny reddyn shoh jeant ayns Bethabara er cheu elley jeh Jordan, raad va Ean bashtey.
29Yn nah laa honnick Ean Yeesey cheet ny-whail, as dooyrt eh, Cur-my-ner Eayn Yee, ta goaill ersooyl peccah yn theihll. 30Shoh eshyn mychione dooyrt mee, My yeï ta dooinney cheet, t’er ny hoiaghey roym; son v’eh roym. 31As cha row enney aym’s er: agh dy beagh eh er ny hoilshaghey da Israel, shen-y-fa haink mish bashtey lesh ushtey. 32As dymmyrk Ean feanish, gra, Honnick mee yn Spyrryd cheet neose veih niau myr calmane, as tannaghtyn er. 33As cha dug mish enney er: agh eshyn ren mish y choyrt dy vashtey lesh ushtey, dooyrt eh shen rhym, Ersyn hee oo yn Spyrryd cheet neose as tannaghtyn er, shen eh ta bashtey lesh y Spyrryd Noo. 34As honnick mee eh, as dymmyrk mee feanish, dy nee shoh Mac Yee.
35Yn nah laa reesht va Ean ny hassoo, as jees jeh e ynseydee: 36As yeeagh eh er Yeesey, myr v’eh shooyl, as dooyrt eh, Cur-my-ner Eayn Yee. 37As cheayll yn daa ynseydagh eh loayrt, as deiyr ad er Yeesey. 38Eisht hyndaa Yeesey, as honnick eh ad geiyrt er, as dooyrt eh roo, Cre ta shiu dy hirrey? Dooyrt adsyn rish, Rabbi (ta shen dy ghra, ’sy ghlare ainyn, Vainshter) cre raad t’ou baghey? 39Dooyrt eh roo, Tar-jee as hee shiu. Haink ad as honnick ad c’raad v’eh baghey, as duirree ad mârish yn laa shen: son ve mysh y jeihoo oor. 40Fer jeh’n jees cheayll Ean loayrt, as deiyr er, va Andreays, braar Simon Peddyr. 41Hooar eshyn hoshiaght e vraar hene Simon, as dooyrt eh rish, Ta shin er gheddyn yn Messias, ta shen dy ghra, Yn Creest. 42As hug eh lesh eh gys Yeesey. As tra honnick Yeesey eh, dooyrt eh, Uss Simon mac Jona: bee oo enmyssit Cephas, ta shen dy ghra Peddyr.
43Yn laa er-giyn she aigney Yeesey ve dy gholl magh gys Galilee, as hooar eh Philip, as dooyrt eh rish, Eiyr orrym. 44Nish va Philip veih Bethsaida, ard-valley Andreays as Peddyr. 45Veeit Philip rish Nathanael, as dooyrt eh rish, Ta shin er gheddyn eshyn, jeh ren Moses ayns y leigh, as ny phadeyryn scrieu, Yeesey dy Nazareth, mac Yoseph. 46As dooyrt Nathanael rish, Vod nhee erbee mie cheet magh ass Nazareth? Dooyrt Philip rish, Tar royd as hee oo. 47Honnick Yeesey Nathanael cheet ny whail, as dooyrt eh jehsyn, Cur-my-ner Israelite firrinagh, ayn nagh vel molteyrys erbee. 48Dooyrt Nathanael rish, Cre’n enney t’ayd orrym’s? Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Roish my deïe Philip ort, tra v’ou fo yn villey-figgagh, honnick mee oo. 49Dreggyr Nathanael as dooyrt eh rish, Rabbi, oo mac Yee, oo ree Israel. 50Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Er-y-fa dy dooyrt mee rhyt, dy vaik mee oo fo’n villey-figgagh, vel oo credjal? hee oo reddyn smoo na ad shoh. 51As dooyrt eh rish, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Ny lurg shoh hee shiu niau foshlit, as ainleyn Yee goll seose as cheet neose er Mac y dooinney.