Matyu 1:6

Matyu 1:6 KMHMNT

Jesi, kiŋ Depid nop tɨk dowak. Depid, Solomon nop tɨk dowak. Solomon nonɨm ne ak, ned bɨ nak Yuraia nop dek kɨmek, kɨsen Depid nop dɨl me, Solomon nop tɨk dowak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်