Matyu 1:23

Matyu 1:23 KMHMNT

Ne agak, “Bin praj bɨ alap eip ajɨl mer, ñɨ kogi mɨdɨl, ñɨ alap tɨk dapenɨgab, yɨb ne ak Emanyuel agnɨgal,” agak. Emanyuel mɨnɨm wagɨn ak, God cɨn eip mɨdeb.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

​Matyu 1:23 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။