Matyu 1:22

Matyu 1:22 KMHMNT

Nɨg gak nɨbak, Bɨ Kɨb ne bɨ mɨnɨm ne agep bɨ alap nop ag ñak nɨŋɨl ne pen nɨg gɨnɨgab agɨl agak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

​Matyu 1:22 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။