Matyu 1:21

Matyu 1:21 KMHMNT

Kɨsen ñɨ ak tɨk dapek ne kɨb gɨl, bin bɨ ne okok tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yoknɨgab ak me, yɨb ne Jisas agnɨmɨn,” agak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်

Matyu 1:21

မျှဝေရန်

​Matyu 1:21 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။