תנאי שימוש

שונה לאחרונה ב -2 באפריל 2020

כפי שצוין במדיניות מטה, הגרסה האנגלית של מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש היא הגרסה המאושרת של YouVersion. כל עוד הגרסה האנגלית מגנה עליך, תוכל גם להשתמש בתרגום אוטומטי כמו Google Translate כדי להציג את המסמך בשפה שלך. כל תרגום עתידי יפורסם בעמוד זה.


קבלת תנאים אלה

על ידי שימוש באתרים, שירותים ואפליקציות מובייל של YouVersion (יחד, "YouVersion"), בין אם כאורח ובין אם כמשתמש רשום, אתה מסכים ומסכים לתנאים אלה. אנא קרא תקנון זה בעיון לפני שתתחיל להשתמש ב- YouVersion, כמו גם במדיניות הפרטיות . אם אינך מסכים לתנאים אלה או למדיניות הפרטיות של YouVersion אין לך לגשת או להשתמש ב- YouVersion.

שינויים בתנאי השימוש

YouVersion מוצע על ידי Life.Church Operations, LLC ("Life.Church", "אנחנו" או "אנחנו"). אנו רשאים לשנות ולעדכן תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל שינוי יעיל כאשר אנו מפרסמים אותם. המשך השימוש שלך ב- YouVersion לאחר פרסום התנאים המתוקנים פירושו שאתה מסכים ומסכים לשינויים.

כל עוד YouVersion מציג לך גרסה בשפה האנגלית של מדיניות הפרטיות, אתה מסכים, שהתרגום שמוצג לך לנוחיותך בלבד, ושהגרסאות בשפה האנגלית של מדיניות הפרטיות יחולו על יחסיך עם YouVersion. אם וכאשר יוצג לך תרגום של מדיניות הפרטיות בשפה שלך, ואם יש סתירה בין השפה שלך ובין השפה האנגלית, הרי שגרסת השפה האנגלית תהיה תקפה.

שינויים ב-YouVersion

למרות שאנו מקווים להציע תמיד את YouVersion ואת כל התכונות שלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק להציע YouVersion או כל חלק, חלק או פונקציונליות של YouVersion ללא הודעה מוקדמת. לא נהיה אחראים אם מסיבה כלשהי, כל או חלק מ- YouVersion אינו זמין בכל עת.

מידע אודותיך והגישה שלך ל-YouVersion

כל המידע שאנו אוספים ב- YouVersion או באמצעותו כפוף ל מדיניות הפרטיות. על ידי שימוש ב- YouVersion, אתה מסכים לכל הפעולות שביצענו בהתאם למדיניות הפרטיות.

שימוש מותר ולא מורשה

אתה רשאי להשתמש ב- YouVersion בהתאם לתנאים אלה לשימושך האישי והלא מסחרי או לשימוש פנימי של הארגון הדתי שלך ללא מטרות רווח. כל הזכויות שלא ניתנו לך במפורש שמורות על ידי Life.Church. אתה מסכים שאינך מורשה ולא תשתמש ב- YouVersion כדלקמן:

 • בכל דרך המפרה חוק או תקנה פדרליים, ממלכתיים, מקומיים או בינלאומיים;
 • לצורך ניצול, פגיעה או ניסיון לנצל או לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא על ידי חשיפתם לתוכן הלתי הולם, בקשת מידע המאפשר זיהוי אישי או אחרת;
 • להתחזות או לנסות להתחזות לכל חברה או אדם, כולל Life.Church או משתמש אחר של YouVersion;
 • לעסוק בכל פעולה מכל סוג שהוא, שעלולה, כפי שנקבע על ידינו, לפגוע או לגרום לנזק של Life.Church, או כל משתמש ב-YouVersion או שיחשוף אותם עד לקיחת אחריות;
 • בכל דרך שעלול להשבית, להעמיס, לפגוע, או לשבש את YouVersion או להפריע לשימוש של אחרים שמשתמשים ב-YouVersion;
 • שימוש בכל רובוט, עכביש, או כל מכשיר אוטומטי אחר, מעבדים או כל אמצעי אחר כדי לגשת ל-YouVersion לכל מטרה, כולל מעקב או העתקה של חומר כלשהו ב-YouVersion;
 • להתקין וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית;
 • כדי לנסות לקבל גישה לא מורשית, להפריע, לפגוע או לשבש חלקים כלשהם של YouVersion או כל שרת, מחשב, או מסד נתונים המחובר ל-YouVersion;
 • לתקוף את YouVersion באמצעות התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות משותפת
 • וכל ניסיון אחר, לשבש את הפעולה התקנית של YouVersion.

אתה גם מסכים שלא תשלח, תקבל ביודעין, לא יעלה, יוריד, ישתמש או ישתמש שוב בחומר אשר:

 • מכיל כל חומר שהוא משמיץ, מגונה, גס, פוגעני, מעליב, אלים, מטריד, שונא, מסית או מעורר התנגדות אחרת;
 • מקדם חומר מיני מפורש או חומר פורנוגרפי, אלימות או אפליה על בסיס כלשהו, לרבות על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל;
 • מפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוג מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות של כל אדם אחר;
 • פוגע בזכויות משפטיות (לרבות זכויות הפרסום והפרטיות) של אחרים או מכיל חומר כלשהו שעלול לגרום לכל אחריות אזרחיות או פלילית לפי החוקים או התקנות החלים; או;
 • מקדם פעולה בלתי חוקית, או תומך, מקדם או מסייע בכל מעשה בלתי חוקי;
 • המשלב פעילויות מסחריות או מכירות, כמו תחרויות, הגרלות ומבצעי מכירות אחרים, סחר חליפין או פרסום
 • ונותן את הרושם כי החומר נובע או מאושר על ידי Life.Church או כל אדם אחר או ישות, אם זה לא המקרה.

תרומות משתמש

YouVersion מכיל תכונות אינטראקטיביות המאפשרות למשתמשים לפרסם, לשלוח, לפרסם, להציג או לשדר למשתמשים אחרים או לאנשים אחרים תוכן או חומרים (ביחד, "תרומות משתמשים") ב- YouVersion או באמצעותו. עם זאת, איננו מתחייבים לעיין בתרומות משתמשים או בחומר אחר כלשהו לפני פרסומו ב- YouVersion או באמצעותו, ואיננו יכולים להבטיח הסרה מיידית של חומר מעורר התנגדות לאחר פרסוםו. לכן, אנו לא נושאים באחריות לכל פעולה או חוסר פעולה בנוגע לשידורים, תקשורת או תוכן המסופקים על ידי משתמש או צד שלישי כלשהו.

כל תרומות(הצעות/פרסומים) המשתמשים חייבות לעמוד בתנאים אלה. על-ידי מתן תרומת משתמש ב- YouVersion או באמצעותו, אתה מעניק לנו ולספקי השירותים שלנו, וכל אחד מבעלי רשיון, יורשיו וממליציו, את הזכות להשתמש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ ולמסור באופן אחר צדדים שלישיים כל חומר כזה כדי להציע את הפונקציונליות YouVersion שאתה מבקש או לנצל באופן אחר. הינך מצהיר ומתחייב כי אתה הבעלים או השליטה בכל הזכויות בתרומות(הצעות/פרסומים) המשתמש ובהן יש את הזכות להעניק רישיון זה וכי כל תרומות המשתמשים שלך יעשו ויתאימו לתנאים אלה. איננו אחראים, או אחראים כלפי צד שלישי כלשהו, ​​לתוכן או לדיוק של תרומות משתמש שפורסמו על ידך או על ידי משתמש אחר ב- YouVersion.

אבטחת חשבון

YouVersion מאפשר למשתמשים ליצור חשבון ("חברים") המחייב מסירת מידע מסוים ל- Life.Church. אם תבחר או יסופק לך שם משתמש, סיסמה או מידע דומה כחלק מהליכי האבטחה שלנו, אתה מסכים להתייחס למידע כאמור כחסוי, ומסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשם המשתמש שלך או סיסמה או כל הפרת אבטחה אחרת. יש לנו את הזכות להשבית כל שם משתמש, סיסמה או מזהה אחר, בין אם נבחר על ידך ובין אם נמסר על ידנו, בכל עת אם, לדעתנו, הפרת כל הוראה בתנאים אלה.

ניטור ואכיפה; התאמה לדרישות חוק; סיום

אתה מסכים שיש לנו את הזכות לעשות את המתואר להלן:

 • לנקוט פעולה כלשהי מול כל משתמש, חשבון חבר או תרומות משתמש הנחשבים לנו כנחוצים או מתאימים לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אם אנו סבורים שיש הפרה של תנאים אלה, הפרה של זכויות של צד שלישי, איום על בטיחותם האישית של אחרים, או איום על חבות אוד נזק למוניטין הקשור ל-YouVersion או Life.Church;
 • לנקוט בפעולה מתאימה, לרבות ללא הגבלה, הפניה לאכיפת החוק וגילוי המידע שלך, לכל שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה ב-YouVersion
 • ולסיים או להשעות את הגישה שלך לכל או לחלק מ-YouVersion מכל סיבה שהיא, כולל, ללא הגבלה, כל הפרה של תנאים אלה.

מבלי להגביל את האמור לעיל, יש לנו את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט המבקש או מפנה אותנו לחשוף את הזהות או מידע אחר של כל אדם שמפרסם חומרים כלשהם ב- YouVersion או באמצעותו. הינך מוותר ומשחרר את Life.Church או מי מטעמה ונותני השירותים שלה, וכל עובדיהם, נושאי המשרה והדירקטורים שלהם מכל תביעה הנובעת מכל פעולה הננקטת על ידי כל אחד מהצדדים הבאים במהלך או כתוצאה מחקירה משפטית ומכל פעולה אשר תוכר כתוצאת של מחקר Life.Church על ידי רשויות אכיפת החוק.

ההסתמכות שלך על מידע

המידע המוצג ב- YouVersion או באמצעותו זמין אך ורק למטרות מידע כללי. אין אנו מצדיקים את הדיוק, השלמות או השימושיות של מידע זה. כל הסתמכות על מידע כזה היא באחריותך בלבד. בנוסף, למרות שאנו שואפים לספק מידע שנמצא ב- YouVersion בשפות שונות, תרגומים לשפות שאינן אנגלית של תוכן YouVersion מסופקות לנו על-ידי צדדים אחרים ואיננו מייצגים או מצדיקים את דיוקם של תרגומים אלה. אנו מתנערים מכל אחריות ואחריות הנובעים מהסתמכות כלשהי על חומרים אלה על ידך או על כל מבקר אחר ב- YouVersion, או על ידי כל מי שיודע על תוכן כלשהו.

זכויות קניין רוחני

YouVersion ותכניו, התכונות והפונקציונליות שלו (כולל אך לא רק את כל המידע, התוכנה, הטקסט, הצגים, התמונות, הווידאו והשמע, העיצוב, הבחירה והסדר של אותו), הם בבעלות Life.Church, מעניקי הרישיונות שלה או ספקים אחרים של חומר זה ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות יוצרים, פטנטים, סוד מסחרי וקניין רוחני אחר או חוקי זכויות קניין.

לוגו ועיצובים

השם והלוגו של YouVersion, השם והלוגו של Life.Church, הלוגו App Icon, וכל השמות, הלוגואים, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות הקשורים הם סימנים מסחריים ו/או זכויות יוצרים של Life.Church. אין להשתמש בסימנים אלה ובזכויות יוצרים ללא אישור מראש ובכתב מ-Life.Church. כל שאר השמות, הלוגו, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות ב-YouVersion הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.

הפרת זכויות יוצרים

אם אתה סבור שתרומות משתמשים או תוכן אחר המסופק ב- YouVersion מפר את זכויות היוצרים שלך או זכויות אחרות, אנא צור קשר עם הסוכן המיועד שלנו על ידי: (א) דואר במחלקה המשפטית, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, אדמונד, אוקלהומה 73034; (ב) טלפון במספר 405-680-5433; או (ג) דואר אלקטרוני בכתובת legal@life.church. שים לב שזוהי מדיניות Life.Church לסיים את חשבונות המשתמשים של המפרים החוזרים על עצמם.

קישורים ושירותים של צד שלישי

YouVersion עשוי לכלול תוכן שסופק על ידי צדדים שלישיים. אם YouVersion מכיל קישורים לאתרים אחרים ולחלונות קופצים ומשאבים דומים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים ומשאבים אלה מסופקים לנוחיותך בלבד. אין לנו שליטה על התוכן של האתרים או המשאבים הללו, ואינך מקבל עליהם כל אחריות או על כל אובדן או נזק העלולים לנבוע משימושך בהם. אם תחליט לגשת לכל אחד מהאתרים של צד שלישי המקושר מ- YouVersion, אתה עושה זאת לחלוטין על אחריותך ובכפוף לתנאי השימוש של אתרים אלה. כל ההצהרות ו / או הדעות המובעות בחומרים אלה, וכל המאמרים והתשובות לשאלות ולתכנים אחרים, מלבד התוכן המסופק על-ידי Life.Church, הם אך ורק הדעות והאחריות של האדם או הישות המספקים חומרים אלה. חומרים אלה אינם משקפים בהכרח את חוות דעתו של Life.Church. אנחנו לא אחראים, או אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, ​​לתוכן או לדיוק של כל חומר שסופק על ידי צד שלישי כלשהו.

הגבלות גיאוגרפיות

Life.Church, הבעלים של YouVersion, מבוססת במדינת אוקלהומה בארצות הברית. אין אנו טוענים כי YouVersion או כל התוכן שלה נגישים או מתאימים מחוץ לארה"ב. הגישה אל YouVersion אינה חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם אתם ניגשים ל- YouVersion מחוץ לארה"ב, אתם עושים זאת ביוזמתכם ואחראים על עמידה בחוקים המקומיים.

כתב ויתור על אחריות

השימוש שלך ב-YouVersion, תכניו או כל שירות שמוצע, כל ביצוע ופונקציה וכל שימוש שאתה עושה במוצרי YouVersion הינו באחריותך הבלעדית. כל מה שמסופק לך אם זה על בסיס "כמו שזה" או "כשזה זמין", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, גם אם זה משתמע. LifeChurch או כל גורם אחר הקשור ל-LifeChurch אינו נותן אחריות או בוטח שלמות לגבי ביטחון, בטיחות, מהימנות, איכות, דייקנות, נכונות או זמינות של YouVersion. מבלי להגביל את הנאמר לעיל, אין LifeChurch או כל גורם קשור עם LifeChurch מבטיחים או מציגים ש-YouVersion או כל שירות וביצוע אחר של המוצרים המוצעים דרך YouVersion הם מהימנים, נכונים, מדויקים, נטולי שגיאות, ללא הפרעות, ששגיאות יתוקנו, ש-YouVersion או השרתים שלו שמזמנים את המוצרים הם נטולי וירוסים או כל תוכן פוגע אחר או ש-YouVersion או כל שירות שאתה בוחר להשתמש בו שקשור ל-YouVersion הולם את הדרישות, הצריכים או ציפיות שלך.

בכך, Life.Church נמנעת מלקיחת אחריות מכל סוג שהוא, בין אם זה מפורש ובן אם זה משתמע, סטטוטורית או אחר, כולל אך ללא הגבלות אחריות כלשהי לסחירות, אי הפרה והתאמה למטרה מסוימת.

האמור לעיל אינו, אינו מחליש שום לקיחת אחריות, שאינה ניתנת לביטול או הגבלה על פי חוק.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא יהיו LIFE.CHURCH, או מי מטעמה כגון, ספקי שירות או העובדיהם, סוכניהם, נושאי משרה או נושאי משרה שלהם, אחראים על נזקים מכל סוג שהוא, על אף תיאוריה משפטית כלשהי, הנובעת או בקשר עם השימוש שלך, או חוסר יכולתך לשימוש, ליוזמה, לכל אתרי אינטרנט הקשורים ל- IT, לכל תוכן המוצע על-ידך או באמצעות אתרים אחרים או כל שירותים או פריטים הנכללים בהם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים, לרבות ללא הגבלת אחריות, פציעה נפשית, כאב נפש וסבל, מפגע רגשי, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן עסקים או חסכונות צפויים, אובדן שימוש, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, ומה נגרם על ידי נזיקין (לרבות רשלנות), הפרה חוזה זה או אחר, גם אם ניתנים לצפייה.

האמור לעיל אינו, אינו מחליש שום לקיחת אחריות, שאינה ניתנת לביטול או הגבלה על פי חוק.

פיצויים

הנך מסכים להגן מכל נזק את Life.Church, שותפיה, מעניקי הרישיונות שלה ונותני השירותים שלה, ואת נושאי המשרה שלה, המנהלים, העובדים, הקבלנים, הסוכנים, המעניקים, הספקים, היורשים והמקצים, נזקים, פסקי דין, פרסים, הפסדים, עלויות, הוצאות או עמלות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או הקשורים להפרה שלך של תנאים אלה או לשימוש שלך ב- YouVersion, כולל, לא רק, את תרומות המשתמש שלך, שימוש בתוכן של YouVersion, בשירותים ובמוצרים שאינם מאושרים במפורש בתנאים אלה או בשימוש שלך בכל מידע המתקבל מ- YouVersion.

הסדרת החוק וסמכות השיפוט

כל העניינים, המחלוקות או התביעות הנוגעות ל- YouVersion ולתנאים אלה (לרבות סכסוכים או תביעות שאינם חוזיים), יהיו כפופים ומתפרשים בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת אוקלהומה ללא מתן תוקף לכל בחירה או סתירה של הוראת חוק או כלל. כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאים אלה או YouVersion יופעלו באופן בלעדי בבתי המשפט הפדרליים של ארצות הברית או בבתי המשפט של מדינת אוקלהומה בכל מקרה הממוקם בעיר אוקלהומה סיטי, מחוז אוקלהומה. על ידי הסכמה לתנאים אלה ושימוש ב- YouVersion, אתה מוותר על כל התנגדויות לתרגול השיפוט על-ידך על-ידי בתי משפט שכאלה ועל מקום מפגש בבתי משפט כאלה.

סעיף ויתור וביטול הוראות

Life.Church יכול לוותר על זכויותיו על פי תנאים אלה בכתב. אם תנאי כלשהו של תנאים אלה מוחזק על ידי בית משפט או בית דין אחר של סמכות שיפוטית מוסמכת להיות בלתי תקף, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תבוטל או תוגבל במידה המינימלית כך שההיתר התנאים אלה ימשיכו בכוח מלא ובתוקף.

הסכם כולו

תנאים אלה שלנו מדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם הבלעדי מלא בינך לבין Life Covenant Church, Inc. ביחס עם YouVersion וגוברים על כל הסכמות קודמות ו/או זמניות, הסכמים, המצגים והתחייבויות, בכתב ובעל פה, כלפי YouVersion.

ההערות שלך והחששות

YouVersion מופעלת על ידי Life.Church Operations, LLC, חברה באחריות מוגבלת באוקלהומה. כל המשוב, ההערות, הבקשות לתמיכה טכנית ותקשורת אחרת הנוגעת ל- YouVersion יש להפנות אל: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 או help@youversion.com.

YouVersion משתמש בקובצי Cookie כדי להתאים אישית את החוויה שלך. על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מקבל את השימוש שלנו בעוגיות כמתואר ב מדיניות הפרטיות שלנו