محل مطبوعات

Press_image

براساس کتاب‌مقدس آنلاین، برنامۀ کتاب‌مقدس رایگان است، و تقریباً در تمام دستگاه‌های موبایل قابل نصب می‌باشد. برنامۀ کتاب‌مقدس شامل امکانات فراوانی از جمله خواندن کلام، به اشتراک گذاشتن آیات در شبکه‌های اجتماعی، نشانه‌گذاری آیات مورد علاقه، می باشد؛ هماهنگ با تغییر سریع شیوۀ زندگی امروز.‏

امروز در گروه یوورژن


منبع مطبوعات


لوگوها و تصاویر یوورژن


لینک‌های مرتبط به پوشش رسانه‌ای

در خصوص یوورژن به کمک نیاز دارید؟

support.youversion.com


سراسر وباطلاعات تماس مطبوعات