Logo de YouVersion
Ícono Búsqueda

Gn 1

1
I. SA' XTIKLAJIK (1-11)
Chanru naq kitiklaak li choxach'och'
1Sa' xtiklajik chaq li Yos kixyoob'tesi li choxach'och'. 2Li ruuchich'och', maak'a' wan chaq chiru: junes aak'ab' wank sa' xb'een xchamal li palaw, ut li xmusiq' li Yos naheelank chaq sa' xb'een li ha'.
3Kixye li Yos: “Chiwanq li saqenk”.#1,3 2 Ko 4,6.#1,1-3 Jn 1,1-3.
Ut kiwank li saqenk. 4Naq kiril li Yos naq us li saqenk, kixjach li saqenk rik'in li aak'ab': 5“kutan” kixk'e cho'q xk'ab'a' li saqenk ut “q'oqyink” cho'q xk'ab'a' li aak'ab'. Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li xb'een li kutan.
6Kixye li Yos: “Chiwanq taqe'q jun li kupku sa' xyanqeb' li ha' re tixjacheb' chirib'il rib'”.
7Ut li Yos kixb'aanu li kupku; kixjach li ha' li wank taq'a rik'in li ha' li wank taqe'q. Ut jo'kan ki'uxk. 8Li Yos “choxa” kixk'e cho'q xk'ab'a' li kupku.#1,6-8 2 P 3,5. Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li xkab' li kutan.
9Toja' naq li Yos kixye: “Chixjunaji rib' li ha' li wank rub'el li choxa sa' junaj chi na'ajej ut chik'utunq li chaqi ru”.
Ut jo'kan ki'uxk. 10Li Yos “ch'och'” kixk'e cho'q xk'ab'a' li chaqi ru, ut “palaw” cho'q xk'ab'a' li ha' li kijunajo'k ru.
Naq li Yos kiril naq us a'an, 11kixye chi jo'ka'in: “Chiwanq che'k'aam chiru li ch'och': a' li pim li taawanq riyajil ut eb' li che' li te'uuchinq ut te'wanq riyajil sa' ruuchich'och', a' yaal chanru li xpaayil”.
Ut jo'kan ki'uxk. 12Kiyo'laak li che'k'aam chiru li ch'och': raxpim li wank riyajil, a' yaal chanru li xpaayil, ut eb' li che' li neke'uuchink ut wankatqeb' riyajil, a' yaal chanru li xpaayil. Ut li Yos kiril naq us a'an. 13Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li rox li kutan.
14Toja' naq kixye li Yos: “Che'wanq xsaqenkil li choxa re te'xjach li kutan rik'in li q'oqyink. Te'k'anjelaq cho'q reetalil li ninq'e, li kutan ut li chihab', 15ut te'lemtz'unq chiru li choxa re xkutanob'resinkil li ruuchich'och'”.
Ut jo'kan ki'uxk. 16Li Yos kixb'aanu li wiib' xninqal saqenk: li nim, a'an aj k'amol xb'e li kutan ut li kach'in a'an aj k'amol xb'e li q'oqyink. Kixb'aanu ajwi' eb' li chahim 17ut kixk'eheb' sa' choxa re xkutanob'resinkil li ruuchich'och', 18re xb'eresinkil li kutan ut li q'oqyink, jo' ajwi' re xjek'b'al li saqenk rik'in li aak'ab'. Ut li Yos kiril naq us a'an. 19Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li xka li kutan.
20Kixye li Yos: “Chib'ulb'utq li ha' xb'aaneb' li xul, ut che'rupupiq li xik'anel xul sa' xb'een li ruuchich'och' ut chiru choxa”.
21Li Yos kixyoob'tesiheb' li ninqi kar li wankeb' sa' palaw ut chixjunileb' li xul li neke'xjukuki rib' chiru ch'och', li neke'xjuyuyi rib' sa' ha', a' yaal chanru li xpaayil, ut chixjunileb' li xul li neke'rupupik, a' yaal chanru li xpaayil. Ut li Yos kiril naq us a'an.
22Li Yos kirosob'tesiheb' ut kixye reheb': “Chex'alanq, chexk'ihanq ut chenujob'resi li ha' sa' palaw. Che'k'ihanq eb' li xik'anel xul sa' ruuchich'och'”.
23Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li ro' li kutan.
24Toja' naq kixye li Yos: “Che'wanq chixjunileb' li xul sa' ruuchich'och', a' yaal chanru li xpaayil: ketomq, eb' li xul li neke'xjukuki rib' chiru ch'och' ut eb' li wankeb' sa' k'iche', chixjunileb' a' yaal chanru riyajil li junjunq”.
Ut jo'kan ki'uxk. 25Li Yos kixyoob'tesi chixjunileb' li xul li wankeb' sa' k'iche', a' yaal chanru li xpaayil, chixjunileb' li ketomq, a' yaal chanru li xpaayil, ut chixjunileb' li xul li neke'xjukuki rib' chiru ch'och', a' yaal chanru li xpaayil. Ut kiril naq us a'an.
26Toja' naq kixye li Yos: “Qayoob'tesihaq li poyanam jo' qajalam u, jo' qilob'aal laa'o,#1,26 Sab 2,23; 1 Ko 11,7. re taataqlanq sa' xb'eeneb' li kar sa' palaw, sa' xb'eeneb' li xul neke'rupupik chiru choxa ut li wankeb' sa' k'iche', sa' xb'eeneb' li ketomq ut sa' xb'eeneb' chixjunileb' li xul neke'xjukuki rib' chiru ch'och'”.
27Ut li Yos kixyoob'tesi li poyanam jo' xjalam u.
Jo' xjalam u li Yos naq kixyoob'tesi;
teelom ut ixq naq kixyoob'tesiheb'.#1,27 Mt 19,4; Mk 10,6.
28Li Yos kirosob'tesiheb'#1,27-28 Gn 5,1-2. ut kixye reheb':
“Chiwanq eeralal eek'ajol, chexk'ihanq,
chenujob'resi li ruuchich'och' ut chereechanihaq.
Chextaqlanq sa' xb'eeneb' li kar sa' palaw,
sa' xb'eeneb' li xul li neke'rupupik chiru choxa
ut sa' xb'eeneb' chixjunil li xul li neke'xjukuki rib' chiru ch'och'”.#1,28 Eklo 17,2-4; Sab 9,2-3; 10,2.
29Kixye ajwi' li Yos: “K'ehomaq reetal, xink'e eere chixjunil li awimq li wankeb' riyajil sa' ruuchich'och'. Xink'e ajwi' chixjunil li che' li neke'uuchink ut wankeb' riyajil. A'anaq leetzekemq. 30Ab'anan chixjunileb' li xul li wankeb' sa' ruuchich'och', eb' li neke'rupupik chiru choxa ut eb' li neke'xjukuki rib' chiru ch'och', jo'k'ihaleb' li yo'yookeb', tink'e li raxpim cho'q xtzekemqeb'”.
Jo'kan ki'uxk, 31ut li Yos kiril chixjunil li xb'aanu: a'an q'axal chaab'il. Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li xwaq li kutan.

YouVersion utiliza cookies para personalizar su experiencia. Al usar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad

;