ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:1-5

Το εδάφιο της ημέρας - ημέρα 85 - εικόνα 40657 (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:1-5)
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:1-5