ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:4-9

Το εδάφιο της ημέρας - ημέρα 83 - εικόνα 53728 (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:4-9)
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:4-9