Πίστη

12 μέρες

Το να βλέπουμε σημαίνει να πιστεύουμε; Ή το να πιστεύουμε σημαίνει να βλέπουμε; Αυτές είναι ερωτήσεις πίστης. Αυτό το σχέδιο προσφέρει μια εις βάθος μελέτη της πίστης—από ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης που αφορούν πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι εκδήλωσαν θαρραλέα πίστη σε αδύνατες καταστάσεις έως τις διδασκαλίες του Ιησού επί του θέματος. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής σας, θα νιώσετε την ενθάρρυνση να εμβαθύνετε τη σχέση σας με το Θεό και να γίνετε ένας πιο πιστός ακόλουθος του Ιησού.

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Immersion Digital, δημιουργών της Glo Bible, για την παραχώρηση αυτού του προσαρμοσμένου σχεδίου μελέτης. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε αυτό το σχέδιο και ακόμα περισσότερα σαν αυτό χρησιμοποιώντας την Glo Bible. Περισσότερες πληροφορίες στο www.globible.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 250000 ολοκληρώσεις