Δραστική σοφία: Ένα επταήμερο ταξίδι για πατέρες

Δραστική σοφία: Ένα επταήμερο ταξίδι για πατέρες

7 ημέρες

Είναι φοβερό το πόσο μας διαμορφώνουν οι πατέρες μας. Κανείς δε γλιτώνει από την ισχύ και επιρροή του επίγειου πατέρα του. Και εφόσον οι περισσότεροι άντρες νιώθουν ανέτοιμοι να γίνουν πατέρες, είναι απαραίτητο να αναζητούμε καθοδήγηση από την Αγία Γραφή και από άλλους πατέρες. Η "Δραστική σοφία" είναι ένα ταξίδι προς τη σοφία και διορατικότητα για πατέρες, που συνδυάζει αρχές και σοφία από τον Λόγο του Θεού με την εμπειρία ενός μεγαλύτερου, σοφότερου πατέρα, ο οποίος έχει μάθει από τα λάθη του.

Εκδότης

Ευχαριστούμε την Radical Mentoring για την παροχή αυτού του σχεδίου μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://radicalwisdombook.com

Σχετικά με τον εκδότη

Πάνω από 25000 ολοκληρώσεις