ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12 FPB

Eπειδή, ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, και ενεργός, και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα, και εισχωρεί βαθιά, μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τούς συνδέσμους και τους μυελούς, και διερευνάει τούς συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς.
FPB: H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Filos Pergamos)
Κοινοποίηση

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12

Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12