ΓΕΝΕΣΙΣ 1:28

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:28 FPB

και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ' αυτούς ο Θεός: Aυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, και επάνω στα πουλιά τού ουρανού και επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη.
FPB: H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Filos Pergamos)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΓΕΝΕΣΙΣ 1:28