ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:33

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:33 TGV

Στο σπίτι του ασεβή είναι η κατάρα του Κυρίου, ενώ την κατοικία των δικαίων την ευλογεί.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:33