ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 12:10

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 12:10 TGV

Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα οι ασεβείς είν’ άσπλαχνοι.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση