ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 10:18

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 10:18 TGV

Όποιος το μίσος του το κρύβει είναι υποκριτής· όποιος συκοφαντεί είναι ανόητος.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση