ΑΡΙΘΜΟΙ 5:6-7

ΑΡΙΘΜΟΙ 5:5-6-7 TGV

Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες: Αν ένας άντρας ή γυναίκα προξενήσει σε άλλον κάποια από τις συνηθισμένες ζημιές, θεωρείται ότι δείχνει απιστία στον Κύριο, οπότε είναι ένοχος. Θα πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία του και να επανορθώσει, καταβάλλοντας στον αδικηθέντα όλη την αξία της ζημιάς που προξένησε, αυξημένη κατά το ένα πέμπτο.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση