ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:8

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:8 TGV

Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση