ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 TGV

Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του, και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση