ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:18

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:18 TGV

Όταν τ’ άκουσαν αυτά ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Άρα, λοιπόν, και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή».
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση