ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:12

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:12 TGV

Χαιρετήστε μου επίσης την Τρύφαινα και την Τρυφώσα, που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετήστε μου και την αγαπητή Περσίδα, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση