ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 24:3

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 24:3 TGV

Με τη σοφία χτίζεται το σπίτι και με τη φρόνηση στεριώνεται·
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση