ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:4

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:4 TGV

Οξύνουν την κρίση του αμαθή και δίνουν στους νέους γνώση και αξιοσύνη.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:4