ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:13

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1:13 TGV

θα βρούμε πολύτιμα αγαθά, θα γεμίσουμε τα σπίτια μας λάφυρα·
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση