ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:1

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:1 TGV

Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου· αυτό άλλωστε είναι το σωστό.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση