ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:5

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:5 TGV

Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας απ’ όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία –που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων– δε θα έχει μερίδιο στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση

Δωρεάν σχέδια μελέτης και πνευματικά αναγνώσματα σχετικά με ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:5