ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:5

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3:5 TGV

Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους· αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση