Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4:13

Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4:13 TGV

Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των Γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση