ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:12

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:12 TGV

Μερικοί μεταξύ σας λένε: «Όλα μού επιτρέπονται». Σωστά· όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μού επιτρέπονται, εγώ όμως δε θα αφήσω τίποτε να με κυριέψει.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση