ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:15

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:15 TGV

Τι πρέπει λοιπόν να κάνω; Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου· θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση