ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:27

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:27 TGV

Όποιος, λοιπόν, τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση