ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:12

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:12 TGV

Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι κι ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα, και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση