ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:1

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:1 TGV

Μιμηθείτε εμένα, όπως κι εγώ μιμούμαι το Χριστό.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Κοινοποίηση