Lad Os Læse Bibelen Sammen (September)

Lad Os Læse Bibelen Sammen (September)

30 Dage

Del 9 af en serie i 12 dele, denne læseplan leder grupper, sammen gennem hele Bibelen på 365 dage. Invitér andre til at deltage, når du starter på en ny del, hver måned. Denne serie fungerer godt med lyd bibeler — lyt i mindre end 20 minutter om dagen! Hvert afsnit indeholder kapitler fra det Gamle og Nye Testamente, med salmerne spredt ud løbende. Del 9 beskæftiger sig med, Nehemias' Bog, 1. og 2. Timoteusbrev, Joels Bog, Amos' Bog, Obadias' Bog, Nahums Bog, Habbakuks Bog, Zefanias' Bog, Titusbrevet, Filemonbrevet, Jakobs Brev, Haggajs Bog, Zakarias' Bog og Malakias' Bog.

Forlag

Vi vil gerne takke Life.Church for at stille denne læseplan til rådighed. For mere information, besøg venligst: http://www.life.church/

Om Forlaget

Over 100000 gennemførsler