2. Timoteusbrev 2

2
Om at tjene Jesus med trofasthed og udholdenhed
1Timoteus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. 2Alt, hvad du har hørt mig undervise om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificerede til selv at undervise andre.
3Som en god soldat, der kæmper for Jesus Kristus, må du være parat til at lide ondt ligesom vi andre. 4En soldat i tjeneste vil gerne gøre den, der har hvervet ham, tilfreds. Derfor kan han ikke være opslugt af dagliglivets gøremål. 5Og idrætsfolk må følge spillets regler, hvis de skal vinde sejrskransen. 6Den landmand, som har slidt i marken, må være den første til at få del i høsten. 7Tænk over det, jeg siger. Herren vil give dig indsigt i alle de her ting.
8Glem aldrig essensen af min forkyndelse: Jesus Kristus er Davidssønnen, og han blev oprejst fra de døde. 9Det er, fordi jeg har forkyndt dette glædelige budskab, at jeg må lide og sidder i lænker, som om jeg var en forbryder. Men Guds ord kan man ikke standse med lænker. 10Jeg er parat til at udholde det alt sammen for de udvalgtes skyld, så de må opnå frelsen i Jesus Kristus og den evige herlighed, som følger med. 11Tro mig:
Er vi døde med ham, skal vi leve med ham.
12Holder vi ud, skal vi regere med ham.
Fornægter vi ham, vil han også fornægte os.
13Er vi troløse, forbliver han dog trofast,
for han kan ikke fornægte sin egen natur.
Undgå meningsløse diskussioner
14Det skal du minde folk om, og du skal formane de genstridige i Guds navn. Sig til dem, at de ikke må føre nytteløse diskussioner – det virker blot ødelæggende på tilhørerne. 15Sørg for at holde dig selv på ret kurs i forhold til det sande budskab, så du til sin tid kan stå frem for Gud som en, der ikke behøver at skamme sig over sit arbejde. 16Hold dig fra den tåbelige og tomme snak, der kun fører mennesker bort fra Gud. 17Den slags er som kræft, der æder om sig. Hymenæus og Filetus er eksempler på folk, 18som er kommet bort fra sandheden. De ødelægger troen hos nogle ved at hævde, at de dødes opstandelse allerede har fundet sted. 19Men sandheden er baseret på et solidt fundament, som Gud selv har lagt, og det fundament har følgende indskrift: „Herren kender dem, der hører ham til,” og: „Alle, der vedkender sig Herren, skal tage afstand fra det onde.”#2,19 Det første citat er fra 4.Mos. 16,5 (LXX). Det andet er ikke noget direkte citat, men henviser muligvis til udtryk i Es. 26,13 og 52,11.
20I et fornemt hjem findes der skåle af guld og sølv, men også nogle af træ og ler. De fine skåle bruges, når der er fest, mens de billige bruges til daglig. 21De, der holder sig fra nytteløse diskussioner og falsk lære, er som rene skåle, der altid er klar til brug, og som husets herre kan anvende til mange gode formål.
22Flygt fra de ting, som frister unge mennesker, og stræb efter hæderlighed, trofasthed, kærlighed og fred ligesom alle de andre, der tror på og beder til Herren af et rent hjerte.
23Endnu en gang siger jeg til dig, at du skal holde dig fra de dumme, ja tåbelige diskussioner. Du ved, at det kun fører til skænderier, 24og en Herrens tjener skal ikke skændes med nogen. Han bør være venlig mod alle, dygtig til at lære fra sig og udholdende i modgang. 25Han skal irettesætte sine modstandere med nænsomhed. Måske de så med Guds hjælp vil ændre mening og komme til erkendelse af sandheden. 26Måske de vil komme til fornuft og blive friet ud af den fælde, Djævelen har fanget dem i for at få dem til at gøre, hvad han vil.

YouVersion bruger cookies til at personliggøre din oplevelse. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies som beskrevet i vores Privatlivspolitik

;