Te Paipera Tapu 1952 (MRI1952)

Māori [Maori]

Đọc bản này: Te Paipera Tapu 1952

The Maori Bible

As chaplain to the colony of New Zealand, Marsden met many Māori who had arrived in Sydney on whaling and sealing vessels. In 1807 the London-based Church Missionary Society (CMS) agreed that Marsden could start a mission to New Zealand. At the invitation of Māori Chief Ruatara, Marsden arrived in the Bay of Islands on December 22, 1814. Three days later, on Christmas Day, he introduced more than 300 Māori to the message of the Bible at New Zealand’s first church service. He preached from Luke chapter two verse 10, “Behold, I bring you glad tidings of great joy.”

In the decade that followed, missionaries began the difficult task of taking the oral Māori language and putting it into written form. With the help of brothers Henry and William Williams, the first Scriptures in Māori were published in Sydney in 1827. This little book included passages from Genesis, Exodus, Matthew and John.

Eventually, to speed up the publication process, William Colenso arrived at Paihia in 1834 with a large and very heavy Stanhope printing press. That following year, the first book ever published in New Zealand rolled off the press – a 16 page edition of Ephesians and Philippians in Māori. Then from 1836 through to late 1837, the press was fully engaged printing 5,000 copies of the first New Testament in Māori.

The New Testament was very popular among Māori with many chiefs sending messengers to Paihia to obtain a copy of the book. Māori became very familiar with the book to the point where missionaries complained they were finding it difficult to find something new in the Bible to talk about. Te Paipera Tapu (the full Māori Bible) was first published in 1868.

The 1952 Edition

 Since then, three further editions of Te Paipera Tapu have been published by the British and Foreign Bible Society (BFBS), in 1889, 1925 and 1952. The 1952 edition is the version that most Māori communities and speakers have used for over half a century.This is the edition which is digitised here.

More Recent Editions

In 2012, the New Zealand Bible Society published a reformatted edition of the 1952 text featuring paragraphs, macrons and punctuation to help readers understand the text. In 2014, exactly 200 hundred years after Samuel Marsden first brought the Bible to New Zealand, the New Zealand Bible Society published the first new sample translations of Te Rongopai a Ruka (The Gospel of Luke) as part of the project to produce a new edition of Te Paipera Tapu in contemporary Māori.

© British and Foreign Bible Society (BFBS) 1952

© New Zealand Bible Society (NZBS) 2018

Nhà phát hành

British & Foreign Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

An Bibel Kernewek 2019Ar Bibl Santel (Jenkins) 1897Ashiri Aeuitaknup 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Bedell An Biobla Naomhtha 1817Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Contemporary English Version (Anglicised) 2012Cornish Psalter (liturgical) 1997Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Darby's Translation 1890Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837Good News BibleGood News Bible (Anglicised)Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib (Italia) 1875Inji’l i Muqaddas 1955Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863La Sankta Biblio 1926Lek Jot de Jecu Kritho 1940Levr ar Psalmou 1873Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)MakrMarku mau sau 1951; ZaiwaMethelokên Hezretê Silêman 1947Metrical Psalms 1650Ne Saint Mark 1774Nene Karighwiyoston Tsinihorighhoten Ne Saint John 1804Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech Oochu Takehniya Tinkles St MarkPened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1895Salmau Cân 1621Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)St Paul from the Trenches 1916Te Paipera Tapu 1952Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Vangheilu al Matheu 1889Wester Boswell Scripture Selections 1874Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 3rd Revision 1898Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!