KALATA KO SƆ̧ (GB11)

Northwest Gbaya

Đọc bản này: KALATA KO SƆ̧

KALATA KO SƆ̧

Wee-ɗoŋ-mɔ zu yuwar-ɗafa-kalata ko Sɔ̧ in yuwar nɛ wa yɔra nɛ̀ a̧

War ko o kuti wi nɛ̀ kɔ̧ɔ̧ ɗɔaa ha̧ Krist, nɛ̀ tɔ̧ só nɛ́ nú grɛk batɛ, mɔ nɛ’i sa’e “ta biblia”, wen nɛ̀ tɔ̧, “o kalata”, usi nɛ́ nin nɛ’i sa nɛ̀ o ŋma zuduk kalata nɛ̀ duka nɛ́ tugun kɔ̧ɔ̧ɗɔɔwen kɔ-wa. 

Nhà phát hành

Bible Society of Cameroon

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

BIBALDA TA PELDETTABafia New TestamentBible en langue BuluBible en langue guizigaDii New TestamentEjagham New TestamentFulfulde BibleFulfulde Bible AjamiyaFulfulde DC BibleGhomala New TestamentKALATA KO SƆ̧Kalata Ko SƆ̧ DCKapsiki Bible with DCLe Bible en TupurriLe Nouveau Testament en langue VuteLimbum New TestamentMKPAMAṄ AMVOE Nouveau Testament en langue Ewondo 2012Mofa New TestamentMofu Gudur New TestamentNew TestamentNouveau Testament DoyayoNouveau Testament en GuidarPeere Nt& PsalmsSamba Leko New TestamentƊû na sɗik na wiini Alaw

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!