Ndebo Mbuya ne Njimbo (NMN)

Kalanga

Đọc bản này: Ndebo Mbuya ne NjimboKinh Thánh âm thanh: Ndebo Mbuya ne Njimbo

NDEBO MBUYA NE NJIMBO

© 2009 Bible Society of Botswana. Used by permission. All rights reserved.

Copyright information:

These Scriptures have been made available in electronic format and on this website for your personal use only. Any other use including but not limited to copying or re-posting elsewhere on the internet is prohibited. This text may not be sold or otherwise offered for sale.

For more information on copyright or to apply for copyright use, please visit www.biblesocietofbotswana.org.bw or contact the General Secretary @ +276 3952030/+267 2414321 .

Nhà phát hành

Bible Society of Botswana

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Ka̱bas Qae-xg'ae saNdebo Mbuya ne Njimbo

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!