Alkitab Terjemahan Baru (TB)

Bahasa Indonesia [Indonesian]

Đọc bản này: Alkitab Terjemahan BaruKinh Thánh âm thanh: Alkitab Terjemahan Baru

The Indonesian New Translation Bible

This translation, published by the Indonesian Bible Society, was published in 1974

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Indonesian Bible Society at www.alkitab.or.id or email to info@alkitab.or.id

Nhà phát hành

Indonesian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Terjemahan BaruAlkitab dalam Bahasa Indonesia Masa KiniBahasa Manggarai New TestamentBibelBibelCakepan SuciKITAB SUCIKitab SutjiPustaka Si BadiaSoera Ni’amoni’öSuha’ Maseho: Kadadiam anna Pa’dandiam BakahuSura' MadatuUkuryok Ebdeibsou Uram

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!