Bibla Shqip 2018 "Së bashku" (AL)

Shqip [Albanian]

Đọc bản này: Bibla Shqip 2018 "Së bashku"Kinh Thánh âm thanh: Bibla Shqip 2018 "Së bashku"

Albanian Interconfessional New Testament

This translation, published by the Interconfessional Bible Society of Albania, was first published in 2007.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Interconfessional Bible Society of Albania by emailing bsalbania@biblesocieties.org.

Nhà phát hành

Interconfessional Bible Society of Albania

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibla Shqip 2018 "Së bashku"Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872Dhjata e Re 1827Evanghelu pi dupi Luka 2013Libra të Dhiatës së Vjetër të përkthyera në dialektin tosk nga Konstandin Kristoforidhi në 1884 (transliterim nga gërmat greke në latine)Psalmet Gegërisht - Konstandin Kristoforidhi 1872Psalmet Toskërisht Konstandin Kristoforidhi 1868

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!