Ñandeyara Ñe'ẽ (BNP76)

Guaraní paraguayo [Avañe'e]

Đọc bản này: Ñandeyara Ñe'ẽ

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se alegra por la publicación de esta nueva edición en guaraní de "Buenas Nuevas para el Paraguay", que responde al voto formulado por el Segundo Concilio Vaticano en la Constitución dogmática sobre la revelación divina (n.23) de procurar "fácil acceso" a la Palabra de Dios para todos los hombres.

Los Obispos del Paraguay desean a esta edición la más amplia difusión entre los cristianos de habla guaraní.

Asunción, Navidad de 1976

Angel N. ACHA DUARTE

Obispo titular de Lamdia

Secretario General CEP

Felipe Santiago BENITEZ

Obispo de Villarrica

Presidente de la CEP

Nhà phát hành

Sociedad Bíblica Paraguaya

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia EnxetEnhlit BiblePa Dios Tasinôijoom NôqueeshTûpâ Ñandeyára 1913Ñandejára Ñe’ẽÑandeyara Ñe'ẽ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!